Επικοινωνία

Ξενοδοχείο Βόσπορος

Φανάρι Ν.Ροδόπης, ΤΚ 69100

Το ξενοδοχείο θα παραμείνει κλειστό από 1-10-18 έως 31-3-19.
Για το διάστημα αυτό τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: +30 25310 37785 – +30 25310 31717

Τηλέφωνα Επικοινωνίας και κρατήσεων: +30 25350 25505 – +30 25350 31216 –  +30 25310 37785 – +30 25310 31717

Fax: +30 25350 25510 – +30 25310 37786

Email: [email protected][email protected]